Privacybeleid Sneljevaarbewijs.net

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Sneljevaarbewijs.net Door gebruik te maken van de diensten die Sneljevaarbewijs.net u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen. Sneljevaarbewijs.net gaat heel erg zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar klanten. Als u een reservering plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, woonadres, autogegevens, reisgegevens en betaalgegevens nodig om uw reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Alle gegevens die u bij het aanmaken van uw account of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door: Sneljevaarbewijs.net

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden of gebruikt door derden. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Sneljevaarbewijs.net hiertoe overgaan. Voor het aanpassen en of annuleren van een bestelling kunt u contact opnemen met info@sneljevaarbewijs.net of aanpassen via de URL in uw e-mail.  Dit geldt tevens voor het verwijderen van persoonlijke gegevens.

Opslag en beveiliging gegevens: Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd opgeslagen in de klantendatabase van Sneljevaarbewijs.net. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Sneljevaarbewijs.net voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Deze Privacy Policy is effectief vanaf 1 maart 2018. Sneljevaarbewijs.net behoudt zich het recht voor ten allen tijden veranderingen in dit reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement. Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement.